2017-05-30

Zarzadzenia 2016

Zarządzenia Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Nysie wydane w 2016 roku

Załączniki

  Zarzadzenie Nr 1 z ...2016 roku.jpg 311,1 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 2 z ...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 2 c.d..jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  zarzadzenie Nr 3 z ...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 4 z ...2016 roku.jpg 486,38 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 5 z ...2016 roku.PDF 279,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 6 z...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 7 z ...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 8 z...2016 roku.jpg 385,82 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 9 z ...2016 roku.PDF 4,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenie Nr 10 z.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 11 z...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 12 ...2016 roku.jpg 297,76 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 13 z...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 14 z...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 15 ...2016 roku.jpg 346,78 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 16 z... 2016 rok.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 17 z...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 18 z...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 19 ...2016 roku.jpg 360,08 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie 20 z 1 ...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 21 z...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 22 z...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 23 z...2016 roku.PDF 591,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 24 z...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 25 z...2016 roku.PDF 478,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarzadzenie nr 26 z...oku c.d. .jpg 420,09 KB (jpg) szczegóły pobierz
  zarzadzenie nr 26 z...ku c.d. 1.jpg 647,57 KB (jpg) szczegóły pobierz
  zarzadzenie nr 26 z...016 roku .jpg 664,74 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 27 z...2016 roku.PDF 45,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 28 z...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 29 z...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie nr 30 z...2016 roku.PDF 66,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 31 ...2016 roku.jpg 334,84 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 32 ...2016 roku.jpg 348,47 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 33 ...016 roku .PDF 46,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie 34 z 2 ...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 35 z...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 36 z...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 37 z...2016 roku.jpg 356,54 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 38 ...2016 roku.jpg 340,69 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 39 z...2016 roku.PDF 65,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie nr 41 z...016 roku .PDF 64,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 42 z...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  zarzadzenie nr 43 z...2016 roku.jpg 555,02 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarządenie nr 44 z... 2016roku.jpg 361,79 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 45 ...016 roku .jpg 318,15 KB (jpg) szczegóły pobierz
  zarzadzenie Nr 46 z...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 47 z...2016 roku.PDF 452,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 48 ...2016 roku.jpg 395,93 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 50 ...2016 roku.jpg 477,23 KB (jpg) szczegóły pobierz
  zarzadzenie nr 51 z...016 roku .jpg 606,81 KB (jpg) szczegóły pobierz
  zarzadzenie nr 51 z...roku c.d..jpg 752,97 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 52 ...016 roku .jpg 605,71 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 53 z...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 54 z...2016 roku.PDF 46,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 55 z...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 56 z...2016 roku.jpg 553,05 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 57 ...16 roku .jpg 594,7 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 58 z...016 roku .jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 59 z...2016 roku.PDF 471,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 60 z...2016 roku.PDF 277,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 61 z...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 62 z...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 63 ...2016 roku.jpg 340,64 KB (jpg) szczegóły pobierz
  zarzadzenie Nr 64 z...2016 roku.jpg 372,29 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 65 ...2016 roku.jpg 293,11 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 66 z...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 67 z...2016 roku.jpg 1,04 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 68 z...2016 roku.PDF 249,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 69 z...2016 roku.PDF 1,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 71 ...2016 roku.PDF 93,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 72 ...2016 roku.jpg 432,86 KB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się